Jongeren (6-17j)

 

GRAAD 1

Vanaf 6 jaar kunnen jongens en meisjes terecht in de lessen dansinitiatie die één uur per week doorgaan. In deze lessen krijgen de leerlingen een algemene dansvorming. Op een speelse manier wordt gewerkt rond muzikaliteit, ritme, perceptie van ruimte en tijd, improvisatie en specifieke training van het dansinstrument ‘het lichaam’. Natuurlijk staat het dansplezier voorop en dragen deze lessen bij tot een creatieve en sociale ontwikkeling van het kind.

 

GRAAD 2

Vanaf 8 jaar kan je in de SAMWD terecht voor het danslab, ook zonder dat je de eerste graad hebt gevolgd.
In de tweede graad breidt de opleiding uit naar 2 lesmomenten per week. In het danslab krijg je 2 vakken: tijdens het lesuur Klassieke Dans wordt de klassieke danstechniek aangeleerd (Vaganova Systeem). In deze 4-jarige opleiding van de 2de graad wordt de basis van de klassieke dans gelegd. Deze basis is uiterst belangrijk en vormt de onderbouw voor eender welk soort dans dat de leerling later wenst verder uit te breiden. In het lesuur Dansatelier wordt specifiek de nadruk gelegd op het artistieke van het dansvak. Er wordt gewerkt naar toonmomenten toe waarbij dansexpressie, beleving en inleving heel belangrijk zijn.

 

GRAAD 3

Wanneer je slaagt in het laatste jaar van de tweede graad, mag je overgaan naar de derde graad.  Dit traject duurt 3 jaar en je krijgt 2 wekelijkse lestijden.
1,5u per week Klassieke Dans + 1u per week Hedendaagse Dans

In de derde graad krijgen onze dansers 2 dansvormen aangereikt: klassieke dans en hedendaagse dans

In het vak Klassieke Dans wordt er verder gebouwd aan de klassieke danstechniek volgens het Vaganova systeem.
De basis wordt verder uitgebreid, nieuwe leerstof wordt aangereikt, de bewegingen worden sneller uitgevoerd, combinaties met port de bras (armbewegingen) en richtingen verhogen de moeilijkheidsgraad. Draaibewegingen en grotere sprongen dragen bij tot het kunnen creëren van dansante combinaties.
Naast deze verderzetting van de klassieke dans wordt de opleiding verbreed met een lesuur hedendaagse dans. Er wordt gestart met de basistechnieken van de hedendaagse dans waardoor de leerlingen een grotere uitbreiding van de bewegingstaal leren. In deze lessen komt ook improvisatie meer en meer aan bod en wordt er ook gewerkt naar toonmomenten toe waarbij, naast de eigen inbreng van de leerling, choreografieën worden ingestudeerd en uitgewerkt voor voorstellingen. 

Naast de twee verplicht te volgen vakken (klassieke dans en hedendaagse dans) kunnen de leerlingen vrijwillig een extra lesPointes’ volgen. Het ‘op de tenen’ dansen vraagt een bijzondere controle waarbij de voet- en enkelspieren voldoende moeten ontwikkeld zijn. Ervaring, trainingsfrequentie en de bouw van de voet zijn hierin ook bepalend. Vandaar dat deze dansvorm slechts aangereikt wordt vanaf het 2de jaar van de 3de graad.

 

GRAAD 4

Bij het slagen in de derde graad, ga je over naar de vierde graad. Dit laatste traject duurt 3 jaar en je krijgt 2 wekelijkse lestijden. 

Vanaf de vierde graad kan je de keuze maken tussen de optie klassieke dans en/of hedendaagse dans.

Ook kan je een specifieke keuze maken tussen de studierichting vertolkend danser, waar de nadruk meer ligt op het uitvoerende, en creërend danser waar meer aandacht gaat naar het maken en creëren van dansen en choreografieën.

Optie Klassieke Dans:

Vanaf de 4de graad kan je een specifieke keuze maken tussen de opleiding klassieke dans en de opleiding hedendaagse dans, dit zowel in de studierichting vertolkend danser als in de studierichting creërend danser. Beiden dansstijlen volgen, zowel klassieke dans als hedendaagse dans, kan ook en kan gezien worden als voorbereiding naar het hoger dansonderwijs of gewoon je danshobby optimaal verder ontwikkelen en verfijnen.

In de richting Klassieke Dans krijgen de leerlingen 2 lesmomenten van 1,5u. In de les Klassieke Dans (de klassieke danstechniek volgens het Vaganova Systeem) wordt de leerstof van de 2de en de 3de graad verder uitgebouwd, de oefeningen worden complexer en ingewikkelder (combinaties met richtingen, werken aan een groter coördinatievermogen, uitvoering in een sneller tempo, lenigheid en kracht worden verder ontwikkeld). We streven naar een steeds hoger kwalitatief niveau door de oefenstof verder en verder te verfijnen en nieuwe leerstof aan te brengen volgens de mogelijkheden van de leerlingen. In het vak Choreografie en Repertoire maakt de leerling kennis met het repertoire van het klassiek ballet (oa. het aanleren van variaties uit meesterwerken van het klassiek ballet). Choreografisch wordt er gewerkt naar een danstechnisch en artisiek afgewerkt en kwalitatief eindproduct volgens de fysieke en expressieve mogelijkheden van de leerlingen.

Optioneel kan je ook de opleiding ‘Pointes’ verder volgen die uitgebreid wordt en waarbij ook choreografie en repertoire op pointes een streefdoel is.

Optie Hedendaagse Dans:

Vanaf de 4de graad kan je een specifieke keuze maken tussen de opleiding hedendaagse dans en de opleiding klassieke dans, dit zowel in de studierichting vertolkend danser als in de studierichting creërend danser. Beiden dansstijlen volgen, zowel hedendaagse dans als klassieke dans, kan ook en kan gezien worden als voorbereiding naar het hoger dansonderwijs of gewoon je danshobby optimaal verder ontwikkelen en verfijnen. 

In de richting Hedendaagse Dans krijgen de leerlingen 2 lesmomenten van 1,5u. In de les hedendaagse danstechniek worden verschillende bewegingsmanieren zoals de 'flying lowgrondtechniek' of de 'release-techniek' aangeleerd, de leerlingen dansen talrijke bewegingscombinaties waarin de nadruk ligt op het grondgevoel, het gebruik van de zwaartekracht, het verbinden van bewegingen in de verschillende ledematen, het ruimtegebruik,...enz. We streven naar een volledig lichaamsbewustzijn en kennis van het passenmateriaal. Nadien kan er geoefend worden op een eigen interpretatie van bestaande bewegingen. In het vak Choreografie en Repertoire maakt de leerling kennis met het grote en uitgebreide repertoire van de hedendaagse danswereld. Er wordt gewerkt aan verschillende compositie- en improvisatietechnieken waardoor de leerling in staat is om een eigen creatie te maken met geïmproviseerde bewegingen en het gekende passenvocabularium. Choreografisch wordt er gewerkt naar een danstechnisch en artisiek afgewerkt en kwalitatief eindproduct volgens de fysieke en expressieve mogelijkheden van de leerlingen.

 

INDIVIDUEEL LEERTRAJECT

Voor leerlingen die ouder zijn dan de startleeftijd (9 jaar of ouder) wordt een apart, individueel programma samengesteld. Afhankelijk van de reeds genoten dansopleiding elders, wordt gekeken waar de leerling kan instappen. 
Eventueel op leeftijd, indien de technische basis van de klassieke dans voldoende aanwezig is.  
Bij leerlingen die willen instromen zonder klassieke danservaring wordt individueel gekeken wat hun mogelijkheden zijn. 
Deze specifieke trajecten worden in overleg met de danscoördinator en de dansjuffen besproken en de finale goedkeuring van de directeur is vereist! 

Foto's: 

Contact stadhuis

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Bekijk hier onze privacyverklaring.

Facebook Twitter