Evaluatie

Hoe wordt een optreden geëvalueerd?

 Met volgende punten wordt rekening gehouden wanneer men punten geeft voor een optreden:

De partituur:

Speel/zing je wat er staat?

 • Maak je veel of weinig fouten?
 • Hou je je aan het opgegeven tempo?
 • Let je op een correcte articulatie?
 • Hoe zit het met de intonatie: vals of juist?

 

Karakter:

Laat je aanvoelen dat je begrijpt wat het karakter van het muziekstuk is?

Enkele voorbeelden:

 • menuet (dans)
 • studie (welke specifieke techniek of moeilijkheid wordt er geoefend, elke studie heeft een ander “onderwerp”)
 • concerto (gedraag je je als “solist”, is de dialoog met het begeleidende “orkest” (piano…) duidelijk)
 • rondo (ook iets “dansend”, laat horen dat je snapt hoe het werk in elkaar zit m.b.t. terugkerende melodie…)
 • scherzo (speels karakter)
 • ballade (vertelling, “vertel” je de muziek aan de luisteraar?)

Er is steeds een relatie tussen de titel, de tijd waarin het werk gecomponeerd is en de manier waarop je de muziek speelt/zingt.

 

Toonkwaliteit:

 • Klink je hees, zuiver, open of  eerder gesloten?
 • Kwaliteit van de vibrato (vnl. hogere graad, zeker voor strijkers, fluiten, saxofoons, zangers)
 • Toon bij zacht spelen/zingen, bij luid spelen/zingen…
 • Hoe trager en zachter, hoe moeilijker het is de toon goed te beheersen (ademsteun bij de blazers/zangers) en toch te laten klinken.

 

Technische vaardigheid:

 • coördinatie tussen linker en rechterhand: m.a.w. doet elke hand en elke vinger (voor orgel en drums spelen ook de voeten mee…) op het juiste moment de goede beweging of komt het één steeds wat voor of achter het andere?

Of voor blazers de goede timing tussen vingers en aanzet? Ook in de snellere “trekjes”?

 • Zijn de bindingen goed?
 • Is je houding goed?

Hoe sneller je speelt, hoe moeilijker de coördinatie!

 

Persoonlijk verhaal:

 • Breng je je eigen plezier in het spelen over? Ben je enkel bezig met noten, of maak je de muziek tot iets dat leeft? En durf je daar wel eens een risico voor te nemen? Hoe sterk spreek je de luisteraar aan, kan je de luisteraar boeien, los van eventuele fouten of probleempjes met techniek.

 

Podiumgedrag:

 • Een beetje (of heel) bang? Begrijpelijk, maar het publiek in de academie is altijd lief voor je. De zenuwen (track) zijn controleerbaar wanneer je goed voorbereid bent (zie tips hieronder)
 • Je instrument is je vriend, niet je tegenstrever. Voer er geen gevecht mee
 • Stop je niet weg achter de pupiter, het publiek is niet enkel gekomen om je te horen, ook om je te zien
 • Speel niet tegen de pupiter aan (klankkwaliteit)
 • Neem je tijd om je plaats in te nemen en een goede positie te kiezen, zodanig dat je zowel met de begeleider (indien er met begeleider gespeeld wordt) als met het publiek contact hebt
 • Groet aan het publiek na het optreden

 

Tips voor een goede voorbereiding op een optreden:

Schakel vermijdbare stressfactoren uit gedurende de dag(en) voorafgaand aan het optreden (of examen):

 • voldoende slapen
 • gezond eten en drinken, liefst altijd, maar zeker de dagen voorafgaand aan een optreden
 • instrument goed verzorgen
 • geen stukken spelen die technisch nog te moeilijk of fysisch te zwaar zijn (tenzij bewuste keuze in overleg met leerkracht)
 • denk veel aan de muziek en hoe je die wil laten klinken
 • concentreer je op de muziek, musiceren is plezierig, je creëert het stuk alsof het nog nooit gespeeld werd
 • voldoende repeteren met begeleiding en samen met begeleider musiceren
 • ademhalingsoefeningen net voor het optreden (soms ook tijdens het optreden) helpen om te kalmeren
 • goed op tijd aankomen op de plaats waar het optreden plaats vindt

  

Bij een examen: juryleden zijn allemaal verschillende mensen, die voor sommige zaken een beetje verschil in smaak hebben. Waar je in elk geval op kan vertrouwen is dat elk jurylid je eerlijk wil geven wat je toekomt.

Mocht je na afloop toch niet goed begrijpen waarom je zo veel (of …) punten hebt gekregen mag je de juryleden altijd om uitleg vragen, of kan je er met je leerkracht over praten.

Een examen is immers een moment om je te zeggen waar je staat, wat je goed kunt, en waar je nog kan verbeteren. Het is belangrijk dat je dit inziet.

Er wordt op een positieve manier beoordeeld wat je kan, er wordt nooit een oordeel gemaakt over jouw persoon. Daarvoor hebben we immers geen punten genoeg…

Voor volwassenen worden de examens afzonderlijk ingericht.  Uitzonderlijk kan er in samenspraak met leerkracht en directie een alternatieve regeling worden getroffen.

 

Succes!

 

Herman De Vleeschhouwer

Directeur

Nieuws Teasers: 

Contact stadhuis

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Bekijk hier onze privacyverklaring.

Facebook Twitter