Kortlopende studierichtingen

 Voor de kortlopende studierichtingen zijn er 2 mogelijkheden:
Specialisatie (als voortzetting van de 4e graad) of Schrijven (geen voorkennis vereist).

SPECIALISATIE (2 jaar)

Deze optie sluit aan op de 4de graad: alle leerlingen die de 4de graad hebben gevolgd, kunnen kiezen voor een specialisatie van de optie die zij voordien hebben afgewerkt. Oud-studenten (h3 voordacht, toneel of welsprekendheid) die zich nog verder willen bekwamen in toneel, in verteltheater/stemregie, in spreken en presenteren of in theater maken, krijgen hiervoor vanaf 1 september 2018 de kans toe. 

Je volgt samen met andere specialisatiestudenten les. Je werkt aan een totaal project of je komt les volgen om jezelf persoonlijk voor te bereiden op verdere stappen in de podiumkunsten.

2 lesuren per week, een heel schooljaar lang:
1 uur kunst- & cultuurlab en 1 uur in het vak dat bij je gekozen optie hoort.

Voor het volgen van de specialisatie opleiding heb je de toestemming van de directie nodig.

 

SCHRIJVER (3 jaar)

Los van het regulier traject kunnen cursisten opteren om een kortlopende studierichting te volgen waar geen voorkennis voor is vereist.
Deze studierichting loopt over een periode van 3 jaar en kent drie wekelijkse lestijden, waarvan twee uur schrijven en één uur literaire facetten.

 

Vanaf het schooljaar 2018-2019 heet de opleiding literaire creatie, schrijver. Of je nu schrijver bent van verhalen, gedichten of toneel; creativiteit en vakmanschap zijn de basis ingrediënten voor deze driejarige opleiding.
De opleiding schrijver beslaat twee vakken, zijnde schrijven (2 uur per week) en literaire facetten (1 uur per week). In werkelijkheid loopt deze opsplitsing niet zo afgelijnd.

1ste jaar : de basis van schrijven.

Zo krijgen de deelnemers via theoretische kapstokken en schrijfopdrachten allerlei vaardigheden aangeleerd. Ze overwinnen hun schrijfremmingen en maken kennis met de kracht en de invloed van standpunt, tijd, ruimte, personage, structuur, toon/stijl en thematiek. Een breed spectrum van genres komt aan bod. Heel belangrijk is ook dat ze leren om kritisch en respectvol feedback te geven op teksten van medeleerlingen en te leren omgaan met feedback op eigen teksten. Er wordt in de les geschreven, ter opwarming om de verbeelding, de zintuiglijke waarnemingen of het inlevingsvermogen te vergroten, maar de aspiranten krijgen ook schrijfopdrachten mee naar huis die in een volgende les dan besproken worden in de groep.

2de jaar: herhaling en uitbreiding.

Zo geven we steeds meer gestalte aan grotere projecten.

3de jaar:specifieke keuzes maken in verband met het eindwerk, het afstudeerproject.

Een bundel kortverhalen, gedichten, een verzameling columns, een literaire verkenning van beeldend werk (foto’s, schilderijen enz.).

De richting literaire facetten is een logische inleiding en/of organisch vervolg op het deel schrijftechnieken en –begeleiding. Zowel de schrijfdocent als de aspirant-schrijver zelf brengen teksten of auteurs met een voorbeeldfunctie aan. In het eerste jaar leren de aspirant-schrijvers alle stijlen en genres kennen, in de hogere jaren worden de teksten steeds specifieker gekozen in functie van het persoonlijke traject van de aspiranten. In het kader van de literaire facetten worden ook gastdocenten en auteurs uitgenodigd en worden literaire en culturele evenementen bijgewoond zoals toneelstukken, bundel- en boekvoorstellingen, literaire festivals enzovoort.
Ook zal je via de literaire facetten ook kennismaken met literaire tijdschriften, uitgeverijen, belangengroepen, literaire websites en dergelijke.
Op het einde van elk jaar worden enkele externe ‘ervaren’ lezers uitgenodigd om enkele teksten van de cursisten door te nemen. Deze stellen hun bevindingen op en er wordt een feedbackmoment tussen de lezers en de leerling georganiseerd. Aspirant-schrijvers worden beoordeeld aan de hand van hun schrijfopdrachten en –projecten en aan de hand van hun inbreng in het onderdeel repertoirestudie.
Mits toestemming van de schrijver, kan, op suggestie van de schrijfdocent en in overleg met andere docenten aan de academie, een geschreven tekst aan bod komen in andere woordlessen of in samenwerkingsprojecten met andere culturele instanties.

 

Nieuws Teasers: 

Contact stadhuis

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Bekijk hier onze privacyverklaring.

Facebook Twitter